De toekomst is in onze hand

Op donderdag 7 januari jl. verscheen in De Telegraaf een artikel over de wenselijkheid van een kabinet met kennis van zaken. We worden sindsdien overstelpt met reacties. Men komt allemaal met de vraag: ’Hoe gaan jullie nu verder?’ Ons antwoord is: “Niet door nóg een nieuwe politieke partij op te richten.” Er zijn niet minder dan 37 partijen door de Kiesraad goedgekeurd en toegelaten. “We hebben naast de frisse wind van nieuwe partijen óók een ander type kabinet nodig, n.l. een kabinet met een nieuwe generatie bewindslieden, die met een zakelijke instelling en een juist gevoel voor compassie luisteren naar de noden en zorgen van de burger en zich inzetten voor de toekomst van het land.” Zo’n nieuw type kabinet kan er ook daadwerkelijk komen als de onderstaande petitie massaal wordt getekend.

De nationale overkoepelende petitie

Burgers moeten zich niet meer laten duwen in de traditionele defensieve rol: Kiezen uit voorgekookte partijprogramma’s. Immers, in die programma’s staat wat de partijen willen en niet wat de kiezer wil. Met de stemwijzer wordt u een volgzame kiezer, precies wat de grote partijen willen.

Nee, het moet nu duidelijk anders gaan. Kiezers gaan via deze Nationale Overkoepelende Petitie vertellen wat zij – als mondige burgers van dit land – van de politieke partijen verwachten. Daar moeten vervolgens de partijen in hun campagnes op gaan reageren!

Dus, laten we niet protesteren door massaal de straat op te gaan, maar laten we massaal de Nationale Overkoepelende Petitie ondertekenen. Politieke partijen die niet reageren, gaan we negeren in het stemhokje. Dat is de enige mogelijkheid om een nieuwe generatie bewindslieden op het Binnenhof te krijgen.

Korte beschrijving petitie

Nederlandse burgers krijgen van alles opgedrongen wat ze niet willen. Ze protesteren en komen met verzoeken, adviezen en petities, maar de politiek trekt zich er niets van aan. Stap voor stap worden ondernemerschap en levensplezier hun ontzegd. Burgers hebben er nu schoon genoeg van en laten dat weten in een toenemend aantal protestgroepen. Hun boodschap is: Het is uit met onze volgzaamheid!

Initiatiefnemers komen nu met een Nationale Overkoepelende Petitie (NOP), gericht aan Regering en Parlement. Specifieke protestgroepen vormen zo één grote protestbeweging.

In de NOP staat op hoofdlijnen welke urgente problemen er nu eindelijk eens moeten worden opgelost. En ook dat het regeerakkoord moet worden uitgevoerd door een kabinet dat bestaat uit bewindslieden met kennis van zaken, met een professionele instelling en met een juist gevoel voor compassie. Kortom, een kabinet met bewindslieden die de kennis, deskundigheid en lef hebben om mooie praatjes van machtige lobbyisten door te prikken (denk aan het onethisch gedrag van energiebedrijven als Vattenvall) en die niet de amateuristische fout maken om met onbetaalbare oplossingen te komen die in de praktijk helemaal niet kunnen. We noemen zo’n evenwichtig team van bewindslieden een ‘zakenkabinet’.

De wereld is nu eenmaal niet maakbaar. Bijvoorbeeld, geen enkel kabinet kan het aardse klimaat regelen en geen enkel kabinet kan virusmutaties tegenhouden. Maar een nieuw kabinet kan er wél voor zorgen dat we ons slim aanpassen aan klimaatverandering en het kabinet kan ook gerichte maatregelen nemen zodat het virus zich niet verder verspreidt en ook dat de bevolking snel wordt gevaccineerd (‘adaptatiebeleid’). Dus geen generieke coronamaatregelen die ons land totaal ontwrichten. De burger betaalt het gelag.

Met massale steun aan de NOP zetten kiezers politieke partijen voor het blok. Immers,
1. Als politieke partijen niet reageren, dan weten de kiezers welke partijen lak hebben aan wat zij willen.
2. Als politieke partijen wel reageren, dan weten de kiezers welke partijen wel of niet achter hun wensen staan.

Wie zijn wij?

Wij zijn géén coronaontkenners, géén klimaatontkenners, géén belastingontduikers, geen relschoppers, ……….. Wij zijn wél een vreedzame groep van overbelaste gezinnen, woningzoekende jongeren, eenzame studenten, en ook uitgeperste zelfstandigen en lamgeslagen kleine ondernemers, en ook in de steek gelaten misdaadslachtoffers, inclusiviteitsslachtoffers, houtstook- en windparkvluchtelingen, en ook overwerkte zorgverleners, ordehandhavers, hulpverleners, en ook weggedrukte boeren en niet-gehoorde vissers, genegeerde bos- en natuurbeschermers, enz., enz. Wij krijgen door de Haagse en Brusselse bovenbazen van alles opgedrongen wat we helemaal niet willen. Alles wat we hebben opgebouwd wordt stap voor stap door hen afgebroken.

Wij protesteren vredelievend, komen met verzoeken, adviezen en petities, maar de politiek trekt er zich niets van aan. Wij zijn trotse burgers die willen dat Nederland voor iedereen een fijn land blijft om in te wonen. Maar ……

Wij constateren

Dat het aantal protestgroepen snel toeneemt, omdat:
– Burgers geen misleidende publieksvoorlichting over belangrijke landszaken willen, maar het gebeurt toch
– Burgers geen windturbines en biomassacentrales in hun leefomgeving willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer (drugs)criminelen in hun leefomgeving willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer verstikkende regeldrift in hun leefomgeving willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer verspilling van hun belastinggeld willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer economische vluchtelingen willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer invloed vanuit Brussel willen, maar het gebeurt toch
enz., enz.

Kortom, de burgers van dit land hebben er nu écht genoeg van en laten dat weten via een toenemend aantal protestgroepen en specifieke petities. Initiatiefnemers komen nu met de Nationale Overkoepelende Petitie, die zich namens één grote protestgroep richt tot de landelijke politiek. Immers, alle belangrijke politieke maatregelen die we niet willen, vinden hun oorsprong op het Binnenhof. We gaan met deze overkoepelende petitie de trap van bovenaf schoonvegen!

Stacks Image 288792

Wij verzoeken de Tweede Kamer

Dat er een kabinet met realistische bewindslieden komt, die mét kennis van zaken en zónder overdadig geknuffel de volgende grote problemen (‘big seven’) voortvarend gaan oplossen:

1. Paniekerig coronabeleid. Zeker, een uiterst lastig dossier. En zeker, de werkvloer werkt keihard. Maar door het ontbreken van inzicht en leiderschap zijn overheidsmaatregelen veel te weinig op maat en daardoor veel erger dan de kwaal. Stop met die schadelijk generieke maatregelen en stop met dat knullige vaccinatiebeleid: ‘Niet lullen, maar prikken’ voor alle burgers die zich snel wensen te laten inenten (degenen die dat niet willen, hebben uiteraard het recht te weigeren). En boven alles, stop met het inspelen op angst.

2. Peperdure energietransitie. Klimaat- en energiebeleid zijn momenteel niet gebaseerd op wetenschappelijke, maar op politieke modellen. In dat ‘Green Deal’ model dwingt de politiek ons om weg te gaan van aardgas (‘van het gas af’) en op hout, wind en zon over te gaan. Dat beleid is onzinnig en onhaalbaar, leidt tot gigantische verspillingen, het moedigt onethisch gedrag aan, het jaagt de industrie die voor onze welvaart zorgt ons land uit en het is bovendien een ramp voor het milieu. En let op, groene waterstof kan niet zonder kernenergie!

3. Wegzakkende schoolprestaties. IWe zakken weg op de PISA lijst naar plaats 26(!). In ons onderwijs gaat het steeds meer over diversiteit en inclusiviteit. In het onderwijsbeleid betekent die cultus meer aandacht voor uiterlijke kenmerken, afkomst en geslacht, dan voor intellectuele mogelijkheden. Het moet bij onderwijs toch gaan om talentontwikkeling?

4. Groeiende drugscriminaliteit. Nederland is een internationaal drugscentrum geworden. Er ontstaat een bizarre schaduweconomie. Gevolg is dat de internationale drugsonderwereld steeds meer grip krijgt op onze nationale bovenwereld. Waarom laat het Binnenhof dat toe? Nederland moet een land worden waarin misdaad niet meer loont.

5. Rondpompen van belastinggeld. De complexiteit van ons toeslagencircus is zo gigantisch, dat niemand het meer overziet. Hoe groot zijn de verspillingen en de onrechtvaardigheden in dit bureaucratische monster? Waarom bijvoorbeeld goedwillende Nederlanders zwaar straffen en criminele Bulgaren hun gang laten gaan? Stop met dat domme rondpompen en ga nu eens luisteren naar ervaringsdeskundigen!

6. Ongecontroleerde bevolkingsgroei. Hoe kunnen we straks nog ruimte vinden om te wonen, te werken en te recreëren. De woningnood blijft maar toenemen en fysieke bereikbaarheid wordt een groeiend knelpunt. En hoe zit dat met ruimte voor onze land- en tuinbouw en voor onze natuurlandschappen? Politiek, kijk naar de toekomst en haal bevolkingsgroei uit de taboesfeer. Dit onderwerp moet met stip op de agenda komen.

7. Overdragen nationale bevoegdheden. Nederland tekent voortdurend internationale verdragen en verklaringen, die voorschrijven hoe ons land zich moet gedragen. Daarmee draagt ons land steeds meer nationale bevoegdheden over aan de EU en de elitaire commissies van de VN. Zwakke bestuurders verschuilen zich steeds meer achter deze verdragen om niets te doen. Uiteraard géén Nexit, maar wél veel minder bemoeienis vanuit Brussel.

Wij hopen

Dat burgers in deze moeilijke tijd bereid zijn hun onderlinge verschillen opzij te zetten om met elkaar een grote verandering op het Binnenhof te verwezenlijken. Als kiezers deze nationale petitie vóór 17 maart massaal tekenen, hebben politieke partijen geen andere optie dan te doen wat er in de petitie staat.

Voor meer informatie zie het Appèl “Stop Verval van onze Democratische Rechtsstaat’:

https://www.cfgsec.com/democratie/

Namens het initiatiefteam ‘Herstel onze Democratie’
Guus Berkhout, voorzitter

Voor meer informatie zie het zakenkabinet 2021 essay op deze site.

Dank u voor het ondertekenen van de Petitie ‘De Kiezer Bepaalt’×
Opps! Ging iets fout:-(×

© 2021 Centre for Global Socio-Economic Change | Disclaimer | User Agreement