De nationale overkoepelende petitie (NOP)

De kabinetsformatie is het unieke moment om zaken anders te gaan regelen. We willen niet dat partijen hun programma’s op elkaar leggen, de overeenkomsten afvinken, de verschillen na lang onderhandelen met moeizame compromissen afronden en tenslotte alles vasttimmeren in een regeerakkoord. Dan zal alles hetzelfde blijven. Wat moet er dan wel gebeuren?
Laten wij, als mondige burgers van dit land, via de Nationale Overkoepelende Petitie het Binnenhof vertellen welke grote problemen er met voorrang moeten worden opgelost. Die problemen moet bovenaan de agenda van de kabinetsformateur komen te staan!

Als dat massaal gebeurt en we laten deze ongekende krachtbundeling van burgers via de media tot vervelens toe uit aan de formateur weten, dan kunnen wij grote invloed uitoefenen op de inhoud van het regeerakkoord! Vervolgens dwingen we af dat er een kabinet moet komen met kennis van zaken: ‘Een Zakenkabinet’. Dat kabinet gaat voortvarend de puinhopen opruimen.

Korte beschrijving petitie

Nederlandse burgers krijgen van alles opgedrongen wat ze niet willen. Ze protesteren en komen met verzoeken, adviezen en petities, maar de politiek trekt zich er niets van aan. Stap voor stap worden ondernemerschap en levensplezier hun ontzegd. Burgers hebben er nu schoon genoeg van en laten dat weten in een toenemend aantal protestgroepen. Hun boodschap is: Het is uit met onze volgzaamheid!
Initiatiefnemers komen nu met een Nationale Overkoepelende Petitie (NOP), gericht aan Regering en Parlement. Specifieke protestgroepen vormen zo één grote protestbeweging.

In de NOP staat op hoofdlijnen welke urgente problemen er nu eindelijk eens moeten worden opgelost. En ook dat het regeerakkoord moet worden uitgevoerd door een kabinet dat bestaat uit bewindslieden met kennis van zaken, met een professionele instelling en met een juist gevoel voor compassie. Kortom, een kabinet met bewindslieden die de kennis, deskundigheid en lef hebben om mooie praatjes van machtige lobbyisten door te prikken (denk aan het onethisch gedrag van energiebedrijven als Vattenvall) en die niet de amateuristische fout maken om met onbetaalbare oplossingen te komen die in de praktijk helemaal niet kunnen. We noemen zo’n evenwichtig team van bewindslieden een ‘zakenkabinet’.

De wereld is nu eenmaal niet maakbaar. Bijvoorbeeld, geen enkel kabinet kan het aardse klimaat regelen en geen enkel kabinet kan virusmutaties tegenhouden. Maar een nieuw kabinet kan er wél voor zorgen dat we ons slim aanpassen aan klimaatverandering en het kabinet kan ook gerichte maatregelen nemen zodat het virus zich niet verder verspreidt en ook dat de bevolking snel wordt gevaccineerd (‘adaptatiebeleid’). Dus geen generieke coronamaatregelen die ons land totaal ontwrichten. De burger betaalt het gelag.

Wie zijn wij?

Wij zijn géén coronaontkenners, géén klimaatontkenners, géén belastingontduikers, geen relschoppers, ……….. Wij zijn wél een vreedzame groep van mensen die al maanden zitten te wachten op een vaccinatie, en we zijn ook woningzoekende jongeren, eenzame studenten, en ook uitgeperste zelfstandigen en lamgeslagen kleine ondernemers, en ook in de steek gelaten misdaadslachtoffers, inclusiviteitsslachtoffers, houtstook- en windparkvluchtelingen, en ook overwerkte zorgverleners, ordehandhavers, hulpverleners, en ook weggedrukte boeren en niet-gehoorde vissers, genegeerde bos- en natuurbeschermers, enz., enz. Wij krijgen door de Haagse en Brusselse bovenbazen van alles opgedrongen wat we helemaal niet willen. Alles wat we hebben opgebouwd wordt stap voor stap door hen afgebroken.
Wij protesteren vredelievend, komen met verzoeken, adviezen en petities, maar de politiek trekt er zich niets van aan. Wij zijn trotse burgers die willen dat Nederland voor iedereen een fijn land blijft om in te wonen. Maar ……

Wij constateren

Dat het aantal protestgroepen snel toeneemt, omdat:
– Burgers geen misleidende publieksvoorlichting over belangrijke landszaken willen, maar het gebeurt toch
– Burgers geen windturbines en biomassacentrales in hun leefomgeving willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer (drugs)criminelen in hun leefomgeving willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer verstikkende regeldrift in hun leefomgeving willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer verspilling van hun belastinggeld willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer economische vluchtelingen willen, maar het gebeurt toch
– Burgers niet nog meer invloed vanuit Brussel willen, maar het gebeurt toch
enz., enz.

Kortom, de burgers van dit land hebben er nu écht genoeg van en laten dat weten via een toenemend aantal protestgroepen en specifieke petities. Initiatiefnemers komen nu met de Nationale Overkoepelende Petitie, die zich namens één grote protestgroep richt tot de landelijke politiek. Immers, alle belangrijke politieke maatregelen die we niet willen, vinden hun oorsprong op het Binnenhof. We gaan met deze overkoepelende petitie de trap op het Binnenhof van bovenaf schoonvegen!

Stacks Image 288792

Wij verzoeken de Tweede Kamer

Dat er een kabinet met realistische bewindslieden komt, die mét kennis van zaken en zónder overdadig geknuffel de volgende grote problemen (‘big seven’) voortvarend gaan oplossen:

1. Amateuristisch coronabeleid. Zeker, een uiterst lastig dossier. En zeker, de werkvloer werkt keihard. Maar door eenzijdige adviezen, gebrek aan gezond verstand en overmaat aan bureaucratie zijn overheidsmaatregelen veel te weinig op maat en daardoor veel erger dan de kwaal. Stop met die schadelijk generieke maatregelen en stop met dat knullige vaccinatiebeleid: ‘Niet lullen, maar prikken’ voor alle burgers die zich snel wensen te laten inenten (degenen die dat niet willen, hebben uiteraard het recht te weigeren). En boven alles, stop met het inspelen op angst.

2. Peperdure energietransitie. Klimaat- en energiebeleid zijn momenteel niet gebaseerd op wetenschappelijke, maar op politieke modellen. In dat ‘Green Deal’ model dwingt de politiek ons om weg te gaan van aardgas (‘van het gas af’) en op hout, wind en zon over te gaan. Dat beleid is onzinnig en onhaalbaar, leidt tot gigantische verspillingen, het moedigt onethisch gedrag aan, het jaagt de industrie die voor onze welvaart zorgt ons land uit en het is bovendien een ramp voor het milieu. En let op, groene waterstof kan niet zonder kernenergie!

3. Wegzakkende schoolprestaties. We zakken weg op de PISA lijst naar plaats 26(!). In ons onderwijs gaat het steeds meer over diversiteit en inclusiviteit. In het onderwijsbeleid betekent die cultus meer aandacht voor uiterlijke kenmerken, afkomst en geslacht, dan voor intellectuele mogelijkheden. Het moet bij onderwijs toch gaan om talentontwikkeling? 

4. Groeiende drugscriminaliteit. Nederland is een internationaal drugscentrum geworden. Er ontstaat een bizarre schaduweconomie. Gevolg is dat de internationale drugsonderwereld steeds meer grip krijgt op onze nationale bovenwereld. Waarom laat het Binnenhof dat toe? Nederland moet een land worden waarin misdaad niet meer loont.

5. Rondpompen van belastinggeld. De complexiteit van ons toeslagencircus is zo gigantisch, dat niemand het meer overziet. Hoe groot zijn de verspillingen en de onrechtvaardigheden in dit bureaucratische monster? Waarom bijvoorbeeld goedwillende Nederlanders zwaar straffen en criminele Bulgaren hun gang laten gaan? Stop met dat domme rondpompen en ga nu eens luisteren naar ervaringsdeskundigen!

6. Ongecontroleerde bevolkingsgroei. Hoe kunnen we straks nog ruimte vinden om te wonen, te werken en te recreëren. De woningnood blijft maar toenemen en fysieke bereikbaarheid wordt een groeiend knelpunt. En hoe zit dat met ruimte voor onze land- en tuinbouw en voor onze natuurlandschappen? Politiek, kijk naar de toekomst en haal bevolkingsgroei uit de taboesfeer. Dit onderwerp moet met stip op de formatieagenda komen. 

7. Overdragen nationale bevoegdheden. Nederland tekent voortdurend internationale verdragen en verklaringen, die voorschrijven hoe ons land zich moet gedragen. Daarmee draagt ons land steeds meer nationale bevoegdheden over aan de EU en de elitaire commissies van de VN. Zwakke bestuurders verschuilen zich steeds meer achter deze verdragen om niets te doen. Uiteraard géén Nexit, maar wél veel minder bemoeienis vanuit Brussel.

Wij hopen

Dat burgers in deze moeilijke tijd bereid zijn hun onderlinge verschillen opzij te zetten om met elkaar een grote verandering op het Binnenhof te verwezenlijken. Als kiezers deze nationale petitie massaal tekenen, realiseren we een ongekende krachtbundeling in ons land.

Voor meer informatie zie het Appèl “Stop Verval van onze Democratische Rechtsstaat’:

https://www.cfgsec.com/democratie/

Voor meer informatie zie het zakenkabinet 2021 essay op deze site.

Dank u voor het ondertekenen van de Petitie ‘De Kiezer Bepaalt’×
Opps! Ging iets fout:-(×

© 2021 Centre for Global Socio-Economic Change | Disclaimer | User Agreement